Home

From

To

Departure from jhalawar 

Indore

Jaipur

00:15 A.M.

Bhopal

Jaipur

01:00 A.M.

Bhopal

Ajmer

02:45 A.M. (Via Jeerapur-Machalpur-Bakani)

Burahnpur

Kota

03:00 A.M.

Bhopal 

Bhilwara

03:30 A.M.

Omkareshwar

Churu

03:45 A.M.( Via Indore-Kota-Jaipur

INDOR

Bhilwara

04:00 A.M.

Bhopal

Jaipur

04:30 A.M.

Jhalrapatan

Bikaner

05:30 A.M. (Via Ajmer)

jhalawar

Kota

06:00 A.M.

Jhalrapatan

Alwar

06:30 A.M.

jhalawar

Jaipur 

07:00 A.M. (Via Keshavraipatan- Nainwa-Tonk)

Jhalrapatan

Kota

07:15 A.M.(via mamu bhanja)

Aklera

Didwana

07:30 A.M.

jhalawar

Kota

07:45 A.M.(Via Durgpura-Khokanda-Suket)

Jhalrapatan

Jodhpur

07:45 A.M.

Jhalrapatan

Jaipur

08:00 A.M.

Aklera

Kota

08:15 A.M.

Pirawa

Bundi

08:30 A.M.

Jhalrapatan

Jaipur

08:45 A.M.

Harnawada

Kota

09:00 A.M.

Pirawa

Ajmer

09:10 A.M.

Bhalta

Kota

09:20 A.M.

Manoharthana

Kota

09:30 A.M.

Khilchipur

Kota

09:40 A.M.( Via Jeerapur-Bakani)

jhalawar

Dehli

09.50 A.M.

Eklera

Kota

10:00 A.M.

Ujjain 

Ajamer

10.10 A.M.

Panwar

Kota

10:20 A.M. (Via harigarh)

Manoharthana

Kota

10:30 A.M.

Jhalawra

Kota

10:45 A.M.

Manoharthana

Bundi

11:00 A.M. 

jhalawar

Kota

11:15 A.M. 

Eklera

Ajmer

11:30 A.M.

Eklera

Kota

11:45 A.M.

Bhopal

Ajmer

12:00 P.M. (Via Bhalta-Ratlai)

Indore 

Jaipur

12:15 P.M.

Bewara

Kota

12:30 P.M.

jhalawar

Delhi

12:45 P.M. 

Eklera

Ajmer

01:00 P.M.

Pirawa

Jaipur

01:10 P.M. (Via Sunel-Slotiya-patan-jhalawar)

Manoharthana

Ajmer

01:20 P.M.

Aklera

Kota

01:30 P.M.

Bhopal

Kota

01:40 P.M. (Via Bianaganj-Manoharthana-jhalawar)

Bakani

Kota

01.50 P.M.

Bhopal

Ajmer

02:00 P.M.

Bakani

Kota

02:15 P.M.

Dewas

Kota

02:30 P.M.

Eklera

Kota

02:45 P.M.

Harnawada

Kota

02.55 P.M.

Indor

Bundi

03:05 P.M.

Aklera

Jaipur

03:15 P.M.

Manoharthana

Kota

03:30 P.M.

Sarda

Kota

03:45 P.M.

jhalawar

Kota

04:00 P.M.

Indore

Jaipur

04:15 P.M.

Harnawada

Kota

04:30 P.M.

Aklera

Kota

04:45 P.M.

Jhalrapatan

Delhi 

05:00 P.M. (Via Bundi-Nainwa)

Kolukhedi

Kota

05:15 P.M.

Indore 

Jaipur

05:30 P.M.

Bhalta

kota

05:40 P.M.( Via Ratlai-Patan)

Indore 

Bundi

05:50 P.M.

Aklera

Kota

06:00 P.M.

Bhopal

Kota

06:15 P.M.

Indore 

Sardar Sahir

06:30 P.M.(StarLine)

Manoharthana

Kota

06:45 P.M.

Chankheri

Alwar

07:00 P.M. (Via Kota Jaipur) (StarLine)

Khandwa

Kota

07:15 P.M.

Bhopal

Jaipur

07:30 P.M.

Manoharthana

Kota

07:45 P.M.  

Bawangaja

Kota

08:00 P.M. (Via indore-Ujjain-jhalawar)

jhalawar

Kota

08:15 P.M.

Ujjain

Nagore

08:30 P.M. (Via Ajmer-Pushker-Merta)

Manoharthana

Kanpur

09:00 P.M. (Via Kota-Jaipur-Bharatpur-Agara)

Jhalrapatan

Ajmer

09.45 P.M.

Jhalrapatan

Jaipur

10:00 P.M. (Sleeper)

Indore

Jaipur

10:45 P.M.

Bhopal

Jaipur

11:30 P.M.