barmer Restaurants & Bars
Hotel Kailash Inernational Union barmer 222511, 225674

Hotel Khartal R. T. D. C. Ltd Jaisalmer Road barmer 222956

Hotel Prakash Station Road, barmer 230553

Janta Hotel Bus Stand V/p. Dhorimana Dist. barmer 264176

K. K. Hotel Station Road barmer 230038

Kailash Sarowar Hotel Behind Hanuman Mandir Bar 230639, 226531

Rajputana Hotel Padam Singh, Bus Stand Ke W. No. 20, Balotra barmer 225791

The Hotel Gopal Pan/gir No Aaop Nehru Nagar barmer 220883