churu Restaurants & Bars


 churu Restaurants and Bars
Rathore Lodge and Restaurant
Station Road , churu 331001
Ph. - 01562- 252486,250151

Milan AC Beer Bar and Restaurants
Near DTO Office , Jaipur Road , churu 331001

Jodhpur Misthan bhandar
Near Railway station churu 331001

Ram Mandir Restaurants
Old Road , churu 331001
Ph. - 01562-250243

Hotel Chirmi
Near Housing Board Colony , churu 331001
Ph. - 01562-256272